Voor jonge afgestudeerden is het van belang dat zij het Engels goed beheersen, toch plaatst Avans-voorzitter Paul Rüpp kanttekeningen bij de verengelsing van het hoger onderwijs. “Het Nederlands is een deel van onze cultuur en identiteit.” Rüpp pleit er daarom voor dat de gehanteerde onderwijstaal Nederlands is tenzij.

De discussie over de verengelsing van ons hoger onderwijs loopt al enige tijd. Alle argumenten zijn inmiddels wel uitgewisseld. Twee redenen om opleidingen volledig Engelstalig aan te bieden die vaak genoemd worden, wil ik hier uitlichten. Daarmee ga ik aan veel andere argumenten pro en contra (emancipatoire functie van het hoger onderwijs, instroom internationale studenten) voorbij.

Het eerste argument is dat onze afgestudeerden in een internationale – lees: Engelstalige – omgeving komen te werken, waardoor het noodzakelijk is dat zij die taal bijna tot op het niveau van een native speaker behoren te beheersen, zeker wat hun vakgebied aangaat. De tweede reden is dat het studiegebied waarin studenten zich begeven volledig door het Engels wordt gedomineerd, waardoor (wetenschappelijke) publicaties en andere relevante literatuur enkel nog in het Engels aanwezig is.

Link: http://www.scienceguide.nl/201710/taal-is-meer-dan-een-instrument.aspx